Gouthami Ashok

Kannum Kannum Kollaiyadithaal Song Lyrics

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Tharaa

 

Thara Thara Thathth

Thara Thara Thathth

Thara Thara Thathth

Tharra Tharra Tharraa

 

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Tharaa

 

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Tharaa

 

Go Go Go Go

Go Go Go Go

 

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Tharaa

 

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Tharaa

 

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Tharaa

 

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Thath

Thara Thara Tharaa

 

Kannum Kannum Kollaiyadithaal

Kanavugal Ellam Kai Vasam

Thaane

Rekkai Virithu Paranthiduvome

Kaadhal Inimel Nam Vasam

Thaane

 

Nanana Naanana Naanana Naa Naa

Naanaa Naanana Naanana Naaa

Nanana Naanana Naanana Naa Naa

Naa

Naanaa Naanana Naaa

SHARE