Lakshmi (1979)(1979)

Song Name
Lyricist

MOVIE PHOTO

Lakshmi (1979) Movie Lyrics