Bharathiyar

Vetri Ettu Dhikkum Etta Song Lyrics

Song Details
Starring: T. R. Mahalingam, T. A. Jayalakshmi
Music: R. Sudarsanam
Singer: D. K. Pattammal

Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase
Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase
Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase
Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase
Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase

Vedham Endrum Vaazhgavendru Kottu Murase
Vedham Endrum Vaazhgavendru Kottu Murase
Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase
Vedham Endrum Vaazhgavendru Kottu Murase
Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase

Nettri Ottrai Kannanode
Nirthanam Seidhaal
Nettri Ottrai Kannanode
Nirthanam Seidhaal

Nettri Ottrai Kannanode
Nirthanam Seidhaal
Nettri Ottrai Kannanode
Nirthanam Seidhaal
Nitha Sakthi Vaazhga Vendru Kottu Murase
Nitha Sakthi Vaazhga Vendru Kottu Murase
Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase
Vedham Endrum Vaazhgavendru Kottu Murase
Vetri Ettu Thikkum Etta Kottu Murase
Vedham Endrum Vaazhgavendru Kottu Murase