Vaali

Hip Hip Hurray Song Lyrics

Song Details
Starring: Rajiv Krishna, Sulekha, Raghuvaran, Vijayakumar, Bhanupriya, Srividya, Sukanya
Music: Deva
Singer: Hariharan

Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray

Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray

Dheem Tha Dheemtha Thakitta
Thakka Thom Thakka Thom
Dhirana Dhirana

Dheem Tha Dheemtha Thakitta
Thakka Thom Thakka Thom
Dhirana Dhirana

Sa Ri Ga Ma Pa Da Ne Sa
Sa Ga Sa Ga Sa Sa Sa
Sa Ri Ga Ma Pa Da Ne Sa
Sa Ga Sa Ga Sa Sa Sa

Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray

Sa Ri Ga Pa Ne Da Pa Ma Sa
Sa Ri Ga Pa Ne Da Pa Ma Sa

Thakkida Thom Thom
Thakkida Thom Thom
Thakkida Thom Thom

Thakkida Thom Thom
Thakkida Thom Thom
Thakkida Thom Thom

Sa Ri Ga Ma Pa Da Ne Sa
Sa Ga Sa Ga Sa Sa Sa
Sa Ri Ga Ma Pa Da Ne Sa
Sa Ga Sa Ga Sa Sa Sa

Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray

Sa Ni Da Pa Ma Ga Ri Sa
Sa Ni Da Pa Ma Ga Ri Sa

Thakkida Thom Thom
Thakkida Thom Thom
Thakkida Thom Thom

Thakkida Thom Thom
Thakkida Thom Thom
Thakkida Thom Thom

Sa Ri Ga Ma Pa Da Ne Sa
Sa Ga Sa Ga Sa Sa Sa
Sa Ri Ga Ma Pa Da Ne Sa
Sa Ga Sa Ga Sa Sa Sa

Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray
Hip Hip Hurray Hip Hip Hurray